วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Qsketch


       Download QsketchV3          สำหรับท่านที่มี Qsketch (8 ก.พ. 2562)      
       Manual QSketch                 คู่มือการใช้งาน Qsketch (18 ก.ค. 2559)
       QuickUtil                             โปรแกรม QuickUtil
 
 
       ต้องใช้ SketchUp2016 เท่านั้น
       Qsketch โปรแกรมเต็มเท่ากับ Thump Drive 
       การติดตั้งโปรแกรมดูจาก Manual (ติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้ง Extension)
           ส่วนที่เพิ่มการออกแบบ-เขียนแบบ โครงสร้าง
           ประมาณราคาก่อสร้างอย่างละเอียด
           คำนวณโครง Truss 
           เขียนแบบใน Layout
           แยก Util ออกมาเป็น QuickUtil(ติดตั้ง Install Extension Util_Icon.rbz)
           ดู VDO ออกแบบโครงสร้างด้านล่าง

       ติดตั้ง Plugins SketchUp2015
       Download export.rb
   
    VDO เขียนโรงงาน (30-3-59)

         VDO Qsketch (12 ธ.ค. 2557)
             ส่วนเขียนแบบ 
         Install การติดตั้งโปรแกรม (New 12-12-57)
         Start ใส่รูปภาพต้นแบบ-ปรับสเกล-ใส่กริดไลน์ (New 12-12-57)
         DrawPlan เขียนแปลนห้อง-Copyไปชั้น2-ปรับปรุงห้อง-สร้างระเบียง (New 12-12-57)
         Roof การสร้างหลังคาหลัก-ปั้นหยา-หลังคาจั่ว-หลังคาหมาแหงน
         Roof1 การสร้างหลังคารอง-หลังคาครัว-จอดรถ
         Roof2 หลังคาแบบพิเศษ (์New 12-12-57)
         FloorNo กำหนดจำนวนชั้น-กำหนดความสูงชั้น
         Column สร้างเสาทุกชั้น-ลบเสา-เพิ่มเสา-แบ่งฝ้าตามขนาดห้อง
         Stair เขียนบันไดทางเดียว-บันไดฉาก-บันไดสองทาง-เจาะพื้นช่องบันได(New 13-12-57)
         StructureType ใส่วัสดุโครงสร้างพื้น-ผนัง
         Material ใส่วัสดุปูพื้น-วัสดุปูผนัง
         MaterialRoof ใส่วัสดุหลังคา-วัสดุฝ้า
         Door-Window ใส่ประตู-หน้าต่าง-Windowbay
         HandRail ใส่ราวกันตก
         Sanitary ใส่สุขภัณฑ์ห้องน้ำ
         RoomName ใส่ชื่อห้อง
         OutDoor งานภายนอกอาคาร-แปลงที่ดิน-รั้ว-ประตูรั้ว-ถังบำบัด-ถังน้ำ-ปั้ม
             ส่วนปริมาณงาน
         Quantity ถอดปริมาณงาน-ราคาต่อหน่วย
             ส่วนตกแต่งอาคาร
         MakeBeam สร้างคาน-สร้างพื้น3D-สร้างพื้น2D-เสา3D-สุขภัณฑ์3D
         MakeWall สร้างผนัง3D-สร้างประตู-หน้าต่าง3D-ปรับแนวผนัง
         Border สร้างบัวผนัง
         Groove-Ranang สร้างร่องผนัง-สร้างผนังและพื้นไม้ระแนง
         CoverRoof สร้างครอบหลังคา-สร้างเชิงชาย-แผ่นหลังคา3D
              เพิ่มปริมาณงานตกแต่ง
         QuanDecor เพิ่มปริมาณงานตกแต่ง-บัว-ระแนง-ครอบหลังคา
              เขียน QuickDesign
         PointOut ส่งข้อมูลออกไป QuickDesign
         QuickDesign เขียนแบบในโปรแกรม QuickDesign
              เขียนแบบสถาปัตย์
         Gridline และ Plan (New 13-12-57)
         รูปด้าน (New 13-12-57)
         รูปตัด (New 13-12-57)
         Head กระดาษ และการแก้ไข (New 13-12-57)
         เขียนรายละเอียดและแก้ไข (New 19-12-57)
         พิมพ์แบบ (New 13-12-57)

              ออกแบบโครงสร้าง
        ออกแบบ-เขียนแบบหลังคา (New 21-3-59)
        ออกแบบพื้น-คาน-เสา-ฐานราก (New 21-3-59)
        เขียนแบบรูปตัดโครงสร้าง(Section) (New 21-3-59)
        ประมาณราคาอย่างละเอียด (New 21-3-59)

             เขียนแบบโรงงาน
        เขียนแบบโรงงาน1 (New 30-3-59)
        เขียนแบบโรงงาน2 (New 30-3-59)
        ตกแต่งแบบโรงงาน (New 30-3-59)
        ออกแบบโครง Truss (New 30-3-59)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key word: โปรแกรมเขียนแบบอาคาร 3 มิติ + SkectUp